Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Godło Polski

Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju
regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni
ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.

Uczelnia

Władze uczelni

Władze uczelni

2021-02-24

Rektor - prof. nadzw. dr inż. Stanisław Szyszko
Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Kartografii - doc. dr. inż. Andrzej Sobczak
Prodziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Kartografii - dr. inż. Czesław Elzanowski
Kierownik katedry - prof. zw. dr hab. inż. - Andrzej Hopfer

Administracja

 Pełnomocnik   rektora ds. promocji i rozwoju - mgr Marek Ostromecki

Kierownik dziekanatu - mgr Teresa Lubecka

Referent sekretariatu - mgr Ewa Niewadził

Kwestor - mgr Stanisław Ulrych

czytaj dalej
Historia uczelni

Historia uczelni

2021-02-24

W roku 2001 grono pracowników naukowych, w tym mieszkańców Słupska, specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej, zarządzania i geodezji podjęło inicjatywę utworzenia Uczelni technicznej za słupskiej ziemi, dając tym szansę mieszkańcom regionu, szczególnie mieszkańcom wsi na zdobycie atrakcyjnych zawodów inżynierskich bez konieczności dojazdów do odległych ośrodków naukowych kształcących na tych kierunkach.

czytaj dalej
Kadra naukowo - dydaktyczna

Kadra naukowo - dydaktyczna

2021-02-21

Wykładowcy kierunku Gospodarka Przestrzenna

Wykładowcy kierunku Geodezja i Kartografia

czytaj dalej
Nasi absolwenci

Nasi absolwenci

2021-02-20

Oferowane przez Uczelnię kierunki i specjalności wypełniają lukę w ofercie kształcenia na Pomorzu. Nasi absolwenci nie mają trudności z uzyskaniem pracy. Kształcimy w zawodach nowych i atrakcyjnych. Potrzebuje takich nie tylko nasz kraj ale Zjednoczona Europa.

czytaj dalej
Ile kosztują studia?

Ile kosztują studia?

2021-02-19

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki jest uczelnią niepubliczną - nauka jest płatna. Czesne opłaca się dwukrotnie w roku akademickim, zawsze przed rozpoczęciem kolejnego semestru. W uzasadnionych przypadkach, za indywidualną decyzją Rektora, można czesne spłacać w miesięcznych ratach. 

czytaj dalej
Kierunki studiów

Kierunki studiów

2021-02-18

WSIG w Słupsku kształci na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Geodezja i kartografia. 

W ofercie mamy również studia podyplomowe:

  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
  • Wycena i zarządzanie nieruchomościami
  • Architektura krajobrazu – planowanie, ochrona, zarządzanie
  • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej
  • Zintegrowane systemy informacji przestrzennej
czytaj dalej
Sylwetka absolwenta geodezji i kartografii

Sylwetka absolwenta geodezji i kartografii

2020-08-26

Absolwenci uzyskujący tytuł inżyniera na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA posiadają wiedzę i umiejętności w określaniu i ewidencjonowaniu stanu własności nieruchomości ziemi oraz pozyskiwaniu danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych...

czytaj dalej
Sylwetka absolwenta gospodarki przestrzennej

Sylwetka absolwenta gospodarki przestrzennej

2020-08-26

Absolwenci uzyskujący tytuł inżyniera na kierunku Gospodarka przestrzenna posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji.

czytaj dalej
back to top