Rekrutacja

Nabór słuchaczy na Rok Akademicki 2020/2021r.

Studia inżynierskie I stopnia - niestacjonarne

Kierunek:           Gospodarka Przestrzenna  3,5 roku,  7  semestrów

Kierunek:           Geodezja i Kartografia 4 lata,  8  semestrów

Studia Podyplomowe         1 rok,  2 semestry

        Rekrutacja trwa do 30.09.2020r.

pliki do pobrania