Dla studentów podyplomówki

Nadal trwa nabór na studia podyplomowe  

Dnia  28.XI 2020r. (sobota)  godzina  10:00-13:00   odbędą się zajęcia w systemie zdalnym 

 dr hab. prof.  nadzw. Zbigniew Sobisz

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej 

dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Sobisz  

godzina 13:00-15:00   Ochrona przyrody i dóbr kultury.  

Chętnych proszę o pilne dosłanie  podań i wpłat rekrutacyjntch i za I semestr

na konto podane na stronie.