Dla studentów

Pilna informacja dla studentów

Pilna informacja dla studentów

Pilna informacja dla  wszystkich studentów GP i GIK

Wykłady zdalne 12.12.-13.12.2020r. dla GP i GIK

Informacje dot. zajęć  są na FB grupa "Przyszli Inżynierowie"

link do zajęć prof. Burak 

https://meet.google.com/gss-rqrw-gfa

Materiały na wykłady

Materiały na wykłady

Zapraszamy do pobrania materiałów wykładowych udostępnionych przez kadrę Uczelni.

Regulamin studiów

Regulamin studiów

Informujemy że regulamin studiów jest dostępny w dziekanacie. Każdy ze studentów i wykładowców ma możliwość zapoznania się z nim.

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki

Przewodnicząca:             Kinga Szymikowska
Wiceprzewodnicząca:      Emilia Obrocka
Skarbnik:                      Tadeusz Keliński