Dla studentów

Pilna informacja dla studentów

Pilna informacja dla studentów

Wykłady zdalne  od 06.03.2021r.

Informacje dot. zajęć  będą  na stronie i na FB grupa "Przyszli Inżynierowie"

Regulamin studiów

Regulamin studiów

Informujemy że regulamin studiów jest dostępny w dziekanacie. Każdy ze studentów i wykładowców ma możliwość zapoznania się z nim.

Harmonogram zjazdów

Harmonogram zjazdów

  Harmonogram  na semestr letni 2021r.                                           do pobrania 

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki

Przewodnicząca:             Kinga Szymikowska
Wiceprzewodnicząca:      Emilia Obrocka
Skarbnik:                      Tadeusz Keliński

Materiały na wykłady

Materiały na wykłady

Zapraszamy do pobrania materiałów wykładowych udostępnionych przez kadrę Uczelni.