Dla studentów

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Pilne    Proszę o dostarczenie do Dziekanatu Dzienniczek praktyk I, II, III i IV rok GP i GIK

Stypendia i pomoc materialna

Stypendia i pomoc materialna

Informacje na temat zasad dofinansowania oraz formularze wniosków

Biblioteka

Biblioteka

Przypominamy o możliwości korzystania z Czytelni i Biblioteki Uczelni.

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa

Sprawdź jak napisać pracę dyplomową, zobacz jakie elementy w niej występują i jakie informacje należy uwzględnić.