O uczelni

Władze uczelni
2021-02-24
Uczelnia

Władze uczelni

Rektor - prof. nadzw. dr inż. Stanisław Szyszko
Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Kartografii - doc. dr. inż. Andrzej Sobczak
Prodziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Kartografii - dr. inż. Czesław Elzanowski
Kierownik katedry - prof. zw. dr hab. inż. - Andrzej Hopfer

Administracja

 Pełnomocnik   rektora ds. promocji i rozwoju - mgr Marek Ostromecki

Kierownik dziekanatu - mgr Teresa Lubecka

Referent sekretariatu - mgr Ewa Niewadził

Kwestor - mgr Stanisław Ulrych

czytaj dalej
Historia uczelni
2021-02-24
Uczelnia

Historia uczelni

W roku 2001 grono pracowników naukowych, w tym mieszkańców Słupska, specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej, zarządzania i geodezji podjęło inicjatywę utworzenia Uczelni technicznej za słupskiej ziemi, dając tym szansę mieszkańcom regionu, szczególnie mieszkańcom wsi na zdobycie atrakcyjnych zawodów inżynierskich bez konieczności dojazdów do odległych ośrodków naukowych kształcących na tych kierunkach.

czytaj dalej
Kadra naukowo - dydaktyczna
2021-02-21
Uczelnia

Kadra naukowo - dydaktyczna

Wykładowcy kierunku Gospodarka Przestrzenna

Wykładowcy kierunku Geodezja i Kartografia

czytaj dalej
Nasi absolwenci
2021-02-20
Uczelnia

Nasi absolwenci

Oferowane przez Uczelnię kierunki i specjalności wypełniają lukę w ofercie kształcenia na Pomorzu. Nasi absolwenci nie mają trudności z uzyskaniem pracy. Kształcimy w zawodach nowych i atrakcyjnych. Potrzebuje takich nie tylko nasz kraj ale Zjednoczona Europa.

czytaj dalej
Ile kosztują studia?
2021-02-19
Uczelnia

Ile kosztują studia?

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki jest uczelnią niepubliczną - nauka jest płatna. Czesne opłaca się dwukrotnie w roku akademickim, zawsze przed rozpoczęciem kolejnego semestru. W uzasadnionych przypadkach, za indywidualną decyzją Rektora, można czesne spłacać w miesięcznych ratach. 

czytaj dalej
Kierunki studiów
2021-02-18
Uczelnia

Kierunki studiów

WSIG w Słupsku kształci na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Geodezja i kartografia. 

W ofercie mamy również studia podyplomowe:

  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
  • Wycena i zarządzanie nieruchomościami
  • Architektura krajobrazu – planowanie, ochrona, zarządzanie
  • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej
  • Zintegrowane systemy informacji przestrzennej
czytaj dalej