O uczelni

Sylwetka absolwenta geodezji i kartografii
2020-08-26
Uczelnia

Sylwetka absolwenta geodezji i kartografii

Absolwenci uzyskujący tytuł inżyniera na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA posiadają wiedzę i umiejętności w określaniu i ewidencjonowaniu stanu własności nieruchomości ziemi oraz pozyskiwaniu danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych...

czytaj dalej
Sylwetka absolwenta gospodarki przestrzennej
2020-08-26
Uczelnia

Sylwetka absolwenta gospodarki przestrzennej

Absolwenci uzyskujący tytuł inżyniera na kierunku Gospodarka przestrzenna posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji.

czytaj dalej