Studia podyplomowe

Trwa nabór  na studia podyplomowe 2022/2023

o specjalności:   wycena nieruchomości, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

zarządzanie nieruchomościami.