Kontakt

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki
w Słupsku

ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel. 59 841-36-40

www.wsig-slupsk.pl 

budynek-1.JPG

                                           REKTORAT  -   REKTOR UCZELNI

prof.nadzw.dr inż. Stanisław Szyszko

e-mail rektorat@wsig-slupsk.pl 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

                                                        DZIEKANAT UCZELNI

Kierownik Dziekanatu

mgr Teresa Lubecka

Telefon 797 291 447
e-mail: dziekanat@wsig-slupsk.pl 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
oraz w czasie zjazdów w soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 13:00

Referent Sekretariatu

                                                          KWESTOR WSIG

mgr  Ewa Niewadził
e-mail: kanclerz@wsig-slupsk.pl 
e-mail: finanse@wsig-slupsk.pl