O uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku

prowadzi nabór na semestr letni 2021/2022

Gospodarka Przestrzenna oraz Geodezja i Kartografia

dokumenty proszę składać do Dziekanatu osobiście lub meil 

Władze uczelni

Rektor - prof. nadzw. dr inż. Stanisław Szyszko
Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Kartografii - doc. dr. inż. Andrzej Sobczak
Prodziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Kartografii - dr. inż. Czesław Elzanowski

czytaj dalej
Historia uczelni

Historia uczelni

W roku 2001 grono pracowników naukowych, w tym mieszkańców Słupska, specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej, zarządzania i geodezji podjęło inicjatywę utworzenia Uczelni technicznej za słupskiej ziemi, dając tym szansę mieszkańcom regionu, szczególnie mieszkańcom wsi na zdobycie atrakcyjnych zawodów inżynierskich bez konieczności dojazdów do odległych ośrodków naukowych kształcących na tych kierunkach.

czytaj dalej
Kadra naukowo - dydaktyczna

Kadra naukowo - dydaktyczna

Wykładowcy kierunku Gospodarka Przestrzenna

Wykładowcy kierunku Geodezja i Kartografia

czytaj dalej
Regulamin studiów i samorządu

Regulamin studiów i samorządu

Opis zabezpieczeń dyplomu

Opis zabezpieczeń dyplomu

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku   o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 53 z późn. zm.).

Uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej poniższe informacje.

czytaj dalej