ZAPRASZAMY DO NASZEJ UCZELNI • KIERUNKI: GOSPODARKA PRZESTRZENNA oraz GEODEZJA I KARTOGRAFIA • PROWADZIMY NABÓR NA STUDIA NIESTACJONARNE INŻYNIERSKIE I STOPNIA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 • SPEŁNIJ SWOJE MARZENIE I PRZYJDŹ NA STUDIA • NABÓR TRWA DO 31.08.2021r. ZAPISY NA STUDIA PODYPLOMOWE NA 2021/2022r. WYCENA NIERUCHOMOŚCI • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI • FOTOGRAMERIA I TELEDETEKCJA CYFROWA • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU                                             

WSIG w Słupsku kształci na kierunkach:

Gospodarka przestrzenna

Specjalności:
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Kształtowanie krajobrazu
 • Wycena i zarządzanie nieruchomościami
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej
 • Rewitalizacja miast i wsi

Geodezja i kartografia

Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjna
 • Geodezja i nawigacja satelitarna
 • Geodezja rolna i leśna
 • Geodezja i systemy informacji przestrzennej
 • Geoinformatyka

Studia podyplomowe

Kierunki:
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Fotogrametria i telededekcja cyfrowa
 • Wycena nieruchomościami
 • Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie przestrzenne
 • Architektura krajobrazu – planowanie, ochrona, zarządzanie
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej
 • Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych
 • Zagospodarowanie obszarów wiejskich
 • Zintegrowane systemy informacji przestrzennej.

Specjalistów o takiej wiedzy i umiejętnościach szuka rynek pracy całej Zjednoczonej Europy.