-   ZAPRASZAMY    DO NASZEJ UCZELNI  = KIERUNKI =   GOSPODARKA PRZESTRZENNA  ORAZ  GEODEZJA I KARTOGRAFIA     PROWADZIMY  NABÓR  NA  STUDIA  NIESTACJONARNE INŻYNIERSKIE    I  STOPNIA     NA  SEMESTR LETNI 2020/2021       SPEŁNIJ SWOJE MARZENIE    I    PRZYJDŹ NA STUDIA     NABÓR   TRWA  DO  15.03.2021r.         ZAPISY   NA  STUDIA   PODYPLOMOWE   NA     2021r.    WYCENA NIERUCHOMOŚCI< GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI< FOTOGRAMERIA I TELEDETEKCJA   CYFROWA< ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI< ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU<                                             

WSIG w Słupsku kształci na kierunkach:

Gospodarka przestrzenna

Specjalności:
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Kształtowanie krajobrazu
 • Wycena i zarządzanie nieruchomościami
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej
 • Rewitalizacja miast i wsi

Geodezja i kartografia

Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjna
 • Geodezja i nawigacja satelitarna
 • Geodezja rolna i leśna
 • Geodezja i systemy informacji przestrzennej
 • Geoinformatyka

Studia podyplomowe

Kierunki:
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Fotogrametria i telededekcja cyfrowa
 • Wycena nieruchomościami
 • Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie przestrzenne
 • Architektura krajobrazu – planowanie, ochrona, zarządzanie
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej
 • Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych
 • Zagospodarowanie obszarów wiejskich
 • Zintegrowane systemy informacji przestrzennej.

Specjalistów o takiej wiedzy i umiejętnościach szuka rynek pracy całej Zjednoczonej Europy.