-   ZAPRASZAMY     - PROWADZIMY  NABÓR  NA  STUDIA  NIESTACJONARNE INŻYNIERSKIE    I  STOPNIA     NA  ROK  AKADEMICKI 2020/2021r.  WYSTARCZY ZDANA MATURA - SPEŁNIJ MARZENIA I PRZYJDŹ NA STUDIA  ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY   NABÓR  TRWA  DO  30.09.2020r.

WSIG w Słupsku kształci na kierunkach:

Gospodarka przestrzenna

Specjalności:
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Kształtowanie krajobrazu
 • Wycena i zarządzanie nieruchomościami
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej
 • Rewitalizacja miast i wsi

Geodezja i kartografia

Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjna
 • Geodezja i nawigacja satelitarna
 • Geodezja rolna i leśna
 • Geodezja i systemy informacji przestrzennej
 • Geoinformatyka

Studia podyplomowe

Kierunki:
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Fotogrametria i telededekcja cyfrowa
 • Wycena nieruchomościami
 • Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie przestrzenne
 • Architektura krajobrazu – planowanie, ochrona, zarządzanie
 • Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej
 • Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych
 • Zagospodarowanie obszarów wiejskich
 • Zintegrowane systemy informacji przestrzennej.

Specjalistów o takiej wiedzy i umiejętnościach szuka rynek pracy całej Zjednoczonej Europy.