• studia od 3 semestru z uzupełnieniem różnic programowych 1 rok - uprawnienia jak dla pełnych studiów 
  • studia dla absolwentów studiów technicznych i pokrewnych - możliwa kontynuacja od 5 semestru