Aktualności

Pilna informacja dla studentów

Pilna informacja dla studentów

Wykłady zdalne  od 06.03.2021r.

Informacje dot. zajęć  będą  na stronie i na FB grupa "Przyszli Inżynierowie"