Aktualności

REKRUTACJA  ELEKTRONICZNA

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

   TRWA     Rekrutacja  na rok 2021/2022

Nabór  elektroniczny  studentów na kierunek Gospodarka Przestrzenna i Geodezja i Kartografia oraz studia podyplomowe

Podania można pobrać ze strony Uczelni i przesłać na dziekanat.