Aktualności

Pilna informacja dla studentów

Pilna informacja dla studentów

Pilna informacja dla  wszystkich studentów GP i GIK

Wykłady zdalne 12.12.-13.12.2020r. dla GP i GIK

Informacje dot. zajęć  są na FB grupa "Przyszli Inżynierowie"

link do zajęć prof. Burak 

https://meet.google.com/gss-rqrw-gfa