Rektor - prof. nadz. dr inż.  Stanisław Szyszko

Prodziekan GP - dr inż. Czesław Elzanowski

Prodziekan GiK - mgr inż. Krzysztof Konieczny

Dziekan - dr inż. arch. Ulyana Ivanoschko

Dziekanat - kierownik mgr inż. Teresa Lubecka

Kwestor - mgr Ewa Niewadził

Samorząd Studencki
- przewodnicząca Klaudia Orzechowska 
- v-ce przewodniczący Paweł Mazur
- członkowie: Aleksandra Kibitz, Ewelina Taube, Emiliana Bach