Wykładowcy kierunku Gospodarka Przestrzenna

 • prof. nadzw. dr inż. Stanisław Szyszko
 • dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Sobisz
 • doc. dr inż. Andrzej Sobczak
 • dr inż. Czesław Elzanowski
 • dr inż. arch. Jadwiga Widomska-Piesik
 • dr inż. arch. Ulijana Ivanochko
 • dr Tomasz Wróblewski
 • mgr Czesław Juszczyk
 • mgr Albert Kęsik
 • mgr inż. Krzysztof Konieczny
 • mgr Tomasz Szybowski
 • mgr Marek Boroń
 • mgr Leszek Dobek
 • mgr Joanna Dobek
 • mgr inż. Mariusz Ożarek
 • mgr inż. Tadeusz Górski

Wykładowcy kierunku Geodezja i Kartografia

 • dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Sobisz
 • prof. nadzw. dr inż. Stanisław Szyszko
 • doc. dr inż. Andrzej Sobczak
 • dr inż. Bogdan Palianyca
 • dr inż. Andrii Sohor
 • dr inż. arch. Ulijana Ivanochko
 • dr inż. arch. Jadwiga Widomska-Piesik
 • dr inż. Czesław Elzanowski
 • mgr inż. Krzysztof Konieczny
 • dr Tomasz Wróblewski
 • mgr Albert Kęsik
 • mgr Czesław Juszczyk
 • mgr Tomasz Szybowski
 • mgr Leszek Dobek
 • mgr Joanna Dobek