Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu:

  • Polski
  • Europy

tak aby studenci byli dumni ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich absolwentów.