Informujemy że regulamin studiów jest dostępny w dziekanacie. Każdy ze studentów i wykładowców ma możliwość zapoznania się z nim.